Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) voditelj obrade Vaših osobnih podataka je KALEM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Domjanićeva 23.
Temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa koji uređuju navedeno područje, a primjenjuju se u RH, KALEM d.o.o. se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka.
Kalem d.o.o. se obvezuje na poštivanje načela obrade osobnih podataka i to zakonito i transparentno pri ćemu će prikupljati samo one osobne podatke korisnika koji su nužni za ispunjenje obaveza te dobrovoljni te će posebno paziti da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.
Prikupljene podatke KALEM d.o.o. ne prodaje i ne prenosi bez privole korisnika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza.

Osobni podaci

Osobni podaci su sukladno čl. 4 Opće uredbe o zaštiti podataka svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i dr.
PRIKUPLJANJE: Podaci koje prikupljamo su samo oni koji su nam potrebni za ispunjenje svrhe prikupljanja, pri čemu su isti dostupni samo našim djelatnicima kojima su nužni za obavljanje njihovog posla i to:

  • Ime i prezime ;
  • E-mail;
  • Telefonski broj;
  • Datum rođenja
  • Informacije o dobivene prilikom ispunjavanja upitnika i suglasnosti (IPL,LED,PROSKIN,SR)
  • Informacije prikupljene pomoću kolačića

SVRHA PRIKUPLJANJA: Prvenstvena svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika je pružanje usluge, poboljšanje kvalitete usluge te informiranje korisnika o uslugama Kalem d.o.o. te također u marketinške svrhe kao što su slanje newslettera, obavijesti o akcijama i popustima i sl.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA: Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da zatražena usluga bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna. Podatke zaprimljene putem obrasca za upit pohranjujemo onoliko vremena koliko je to potrebno za obradu upita.

Podaci mogu biti proslijeđeni mjerodavnim tijelima u provedbi njihovih zakonskih ovlasti.

POVREDA OSOBNIH PODATAKA: U slučaju povrede osobnih podataka voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i ,ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja izvjestit će o istome sve relevantne osobe i nadležna tijela.
MJESTO PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA: Voditelj obrade podatke prikuplja na način: e-mail, ispunjavanjem upitnika i suglasnosti, prijavom na newsletter i sl.

Prava korisnika prema Općoj uredbi o zaštiti podataka

Pravo na informiranost – Imate pravo biti informirani o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke i to u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika te Vam te informacije donosimo u ovoj Politici privatnosti.
Pravo na pristup podacima (čl. 15.) – Imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, u koju svrhu, primatelje kojima su Vaši osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, s kojim rokom pohrane se obrađuju, postojanju prava da zatražite ispravak ili brisanje i ostvariti pristup svojim osobnim podacima a sve sukladno članku 15. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Pravo na ispravak (čl.16.) – Imate pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka ili dopuniti nepotpune postojeće osobne podatke.
Pravo na zaborav (brisanje) (čl.17) – Prema članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ako su ispunjeni određeni uvjeti i to : osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ako nema privole na kojoj se obrada temelji te ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako se uloži prigovor na obradu, ako su podaci nezakonito obrađeni itd. Napominjemo da možemo imati pravne osnove za zadržavanje Vaših osobnih podataka, a u skladu sa čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka
Pravo na ograničenje obrade (čl.18.) – Pod određenim uvjetima imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka (osporavanje točnosti osobnih podataka,nezakonita obrada, itd.) uz iznimku pohrane što znači da ih i dalje možemo pohranjivati, ali ih ne možemo dodatno obrađivati.
Pravo na prenosivost podataka (čl.20) – Imate pravo na prijenos svojih osobnih podataka u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu te pod određenim uvjetima iste prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojim su osobni podaci pruženi.
Pravo na prigovor (čl.21) – U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka. U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.
Imate pravo isključiti kolačiće podešavanjem postavki svog preglednika. Za više informacija potražite poglavlje Upotreba kolačića.

Newsletter

Prijavom korisnik pristaje da želi putem e-maila primati informacije o uslugama Kalem d.o.o., posebnim ponudama, akcijama, kao i članke, stručne savjete i novosti.
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje sa liste primatelja newslettera korištenjem poveznice za odjavu (na dnu stranice newslettera kojeg je zaprimio) ili slanjem zahtjeva za brisanje podataka na e-mail: info@depilacija.hrnomasvello.hr

Upotreba kolačića

Na ovoj internetskoj stranici koristimo „kolačiće“.
Postoji više vrsta kolačića:

  • Stalni kolačići – ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika.
  • Privremeni kolačići (kolačići sesije) – uklanjaju se sa računala po zatvaranju internet preglednika.
  • i tzv. “kolačići treće strane” – dolaze s reklama drugih web mjesta ( vezani za prikupljanje podataka o navikama korisnika, broju posjeta, lokaciji korisnika i slično (Google analytics).

Ako odlučite ne koristiti kolačiće tijekom svog posjeta, neke funkcije i stranice možda neće raditi onako kako očekujete.
Imate pravo isključiti kolačiće podešavanjem postavki svog preglednika (Više informacija potražite na: aboutcookies.org).

Kontakt

Vaša pitanja i primjedbe o zaštiti Vaših osobnih podataka koje ste podijelili sa Kalem d.o.o. ili radi ostvarenja Vaših navedenih prava, možete nam se obratiti na adresu elektroničke pošte: info@nomasvello.hr