RIJEKA

Ulica Andrije Medulića 6, 51000 Rijeka
Tel: +385 (0)51 677 262
Mob:  +385 (0)98 194 51 53

E-mail: rijeka@nomasvello.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, srijeda, petak: 12:00 – 20:00
Utorak i četvrtak: 08:00 – 16:00


google karta – iOS

google karta – Android